شامپو خشک

۲۴۰,۰۰۰ تومان

اگر در مسافرت هستید و به آب و حمام دسترسی ندارید.
اگر جلسه ای فوری برایتان پیش آمده و موهایتان چرب است و فرصت استحمام ندارید.
اگر به بیماری های ناتوان کننده ای دچارید و نمی توانید حمام کنید و در استراحت مطلق هستید.
اگر به بیماری های پوستی دچارید و نباید پوست شما با آب تماس پیدا کند.
اگر دچار شکستگی و سوختگی های وسیع شده اید.

پس برای تمیزی مو از شامپو خشک پرله سوآ استفاده کنید !

شامپو خشک پرله سوآ
شامپو خشک

۲۴۰,۰۰۰ تومان

دسته:
enemad-logo